Arnau Colomes

L’Arnau s'ha unit a l'equip de Windmill al juny de 2018 com a cap de projectes. És Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya i té un Màster en Enginyeria i Gestió de les Energies Renovables, atorgat per l’IL3-UB.

Ha treballat durant més de quatre anys en el camp de les energies renovables realitzant el disseny de torres eòliques de formigó, juntament amb el càlcul de diferents estructures singulars associades a l'energia eòlica.


arnau.colomes@windmill.com.es

Oficina  
Tarragona
Any incorporacio  
2018
Correu  
logo  
606 841 199
Llengües de treball

•  English
•  Castellano
•  Català
Especialitats

•  Torres eòliques de formigó
•  Disseny i càlcul d'estructures
Serveis

•  Càlcul d'estructures i assessorament tècnic
•  Auditories i optimització de projectes
•  Estudis geotècnics