Windmill Structural Consultants Logo

Cristina Abelló

Cristina és estudiant d’Arquitectura, compaginant els seus estudis amb la formació a Windmill com a becaria. Cristina va arribar a Windmill a mitjans de l’any 2017 i està guanyant experiència en tots els aspectes que ens envolten.