Estructures d'enginyeria civil
Pista d’atletisme de Camp Clar (Tarragona) amb motiu de la celebració dels Jocs Mediterranis 2018, 2016-17.
Estructures d'enginyeria civil
Dipòsit d’emmagatzematge i subministrament d’aigua potable per al municipi de Constantí (Tarragona), 2019-en curs.
Estructures d'enginyeria civil
Reparació d’un pont a Paterna (València), 2019.


 
Estructures d'enginyeria civil

Col·laborem en el disseny i càlcul de passeres, ponts i pantalans i, en general, de qualsevol infraestructura que requereixi d’anàlisi estructural.

 

Dissenyem i calculem dipòsits, basses i obres de defensa hidràulica, i en aquest darrer cas valorant-ne la inundabilitat i els efectes d’avingudes.

 

Redactem projectes de consolidació, rehabilitació i reforç de ponts i passeres per a resoldre tant els problemes de durabilitat com els de capacitat de càrrega o de trànsit.