Auditories i optimització de projectes Auditories i optimització de projectes

 
Auditories i optimització de projectes

Enginyeria del valor

Auditem projectes ja redactats, com a forma de control extern, sota la petició d'empreses promotores, constructores, o d'altres tècnics.

Estudiem possibles alternatives d'optimització de projectes estructurals, tant buscant la reducció dels costos materials d'execució com la reducció dels terminis d'execució, a partir dels mètodes i esperit de l'enginyeria del valor.

Igualment desenvolupem la modificació de projectes estructurals per a empreses constructores, sigui per raó de la seva optimització o per necessitat del seu canvi de tipologia.