Estructures arquitectòniques
Nova seu de SIVOM Narbonne Rural a Montredon-des-Corbières (França), 2012.
Estructures arquitectòniques
Projecte de rehabilitació de l’antiga Junta del Port de Tarragona, 2014.
Estructures arquitectòniques
«Margarides» al Parc del Tibidabo de Barcelona, 2017.


 
Estructures arquitectòniques


Redactem projectes parcials d’estructures i fonamentació com a part integrant de projectes arquitectònics i d’edificació, tot integrant la nostra col·laboració en les estructures dels corresponents equips interdisciplinaris.

 

També treballem en la redacció de projectes de recalçament, rehabilitació, reforma i reforç de qualsevol tipus estructural, particularment en construccions de caràcter patrimonial i monumental, tot tenint en compte el comportament evolutiu i/o no lineal de les estructures quan convingui.

 

Així mateix, ens encarreguem del disseny i anàlisi de construccions lleugeres (pavellons, escultures, elements ornamentals, etc.) i de façanes, de murs cortina i de components de façana, com llindes i similars.