Càlcul d'estructures i assessorament tècnic Càlcul d'estructures i assessorament tècnic Càlcul d'estructures i assessorament tècnic

 
Càlcul d'estructures i assessorament tècnic


De manera més excepcional, calculem també estructures projectades per tercers, centrant-nos exclusivament en l'anàlisi estructural de la construcció de torn.

Igualment col·laborem en la definició i càlcul d'estructures lleugeres com ara:

- Pèrgoles
- Pavellons
- Escultures
- Façanes, envoltants i elements singulars de façanes

També prestem la nostra experiència i opinió, a manera de mer suport tècnic, en problemes concrets, reunions, interpretació d'informes, visites puntuals d'obra, etc.