Alberto Fermandez

Alberto es va unir a l'equip de Windmill al gener de 2017 i ocupa la posició d’arquitecte analista. És Arquitecte Superior de la Universitat Politècnica de València i té un Master en Enginyeria de Formigó de la Universitat Politècnica de València.

Alberto, durant els seus anys d'estudiant ha aconseguit diversos reconeixements notables: Va col·laborar i va exhibir el treball produït en un taller amb l'arquitecte Diebedo Francis Kere al Museu ICO a Madrid; ha obtingut 2n Premi en el concurs XI "Càtedra Blanca", València (Espanya) en 2012; i publicat diversos articles, incloent la investigació científica article "Estudi de l'avanç del front d'aigua en el formigó endurit per mitjà d'anàlisi increment del nivell d'energia" a "El 8è Seminari Internacional sobre Radar de Penetració Terrestre Avançada - IWAGPR 2015".

 


alberto.fernandez@windmill.com.es

Oficina  
Barcelona
Any incorporacio  
2017
Correu  
logo  
635 815 946
Llengües de treball

•  Castellano
•  English
Especialitats

•  Disseny i càlcul d'estructures d'acer, formigó i fusta
•  Rehabilitació i reforç d'estructures existents
•  Auditories de projectes d'estructures
Serveis

•  Preparació de concursos d'arquitectura i enginyeria
•  Projectes d'obra nova i d'enderroc
•  Direccions d'Obra
•  Dictàmens i informes tècnics
•  Projectes de reforç, rehabilitació i reforma
•  Disseny i anàlisi d'estructures industrials
•  Càlcul d'estructures i assessorament tècnic
•  Auditories i optimització de projectes


Treballs de referència