Projectes de reforç, rehabilitació i reforma Projectes de reforç, rehabilitació i reforma

 
Projectes de reforç, rehabilitació i reforma

Reforços, rehabilitacions, consolidacions i millora de sòls

Col·laborem en la definició de projectes de rehabilitació estructural, tant en edificis i infraestructures de construcció relativament recent com a construccions històriques i monumentals, analitzant i discutint les necessitats d'intervenció.

Redactem projectes de reforç de tota índole, tenint en compte el comportament evolutiu de les estructures en les nostres anàlisis.

També realitzem projectes de consolidació, de recalçament i de millora de sòl, ja sigui per a la resolució de problemes específics d'una fonamentació o plataforma, o sigui per l'increment de les capacitats de càrrega d'una construcció qualssevol.