Auscultació, monitorització i peritatge estructural
Anàlisi estructural de l’església de Santa Maria del Temple de València, 2020-en curs.
Auscultació, monitorització i peritatge estructural
Anàlisi de la capacitat de càrrega d’una pontona, 2013.
Auscultació, monitorització i peritatge estructural
Disseny d’un mòdul antiexplosions amb estructura metàl·lica, 2019-20.


 
Auscultació, monitorització i peritatge estructural

Ens encarreguem del reconeixement, auscultació i monitorització de qualsevol tipus de construcció, incloent-hi de forma particular, les de caràcter patrimonial i monumental, tot dissenyant els corresponents plans d’investigació i reconeixement i, en el seu cas, les corresponents proves de càrrega.

 

Analitzem estructures existents per a valorar-ne el seu estat de conservació i la seva seguretat. A més, elaborem dictàmens en situacions que requereixen la interpretació de situacions complexes, també com a suport pericial en judicis i arbitratges.

 

Tanmateix, analitzem i quantifiquem les accions provinents d’explosions, particularment en entorns industrials, i els efectes d’aquestes sobre les construccions i estructures que puguin quedar dins del radi d’acció d’un centre explosiu.