Dictàmens i informes tècnics Dictàmens i informes tècnics Dictàmens i informes tècnics

 
Dictàmens i informes tècnics

Avaluacions de seguretat estructural

Estudiem qualsevol problema relacionat o eventualment relacionat amb les estructures d'edificis i infraestructures ja construïts, sigui per raó de la seva reutilització, per l'existència de patologies que així ho aconsellin o com a suport en judicis i arbitratges.

Realitzem informes pericials de part sempre que, havent estudiat prèviament el cas, entenguem que el nostre treball pugui resultar d'utilitat.

Els nostres informes poden servir també per a la definició preliminar de solucions a problemes estructurals i / o per a la definició preliminar de plans d'inspecció o seguiment.