Auditoria de projectes i enginyeria de valor
Apartments de luxe One West Park a Nairobi (Kenya), 2013 -15 .
Auditoria de projectes i enginyeria de valor
Estructura per a una piscina a l‘Hotel Arts de Barcelona, 2016 -17.
Auditoria de projectes i enginyeria de valor
Definició de dos prototips estructurals del gimnàs CODEPAZ per a la seva construcció sistemàtica a Veneçuela, 2013.


 
Auditoria de projectes i enginyeria de valor


Realitzem auditories i controls externs de projecte per encàrrec d’altres tècnics, d’empreses promotores, de constructores o de companyies d’assegurances, tant pel que fa a l’aplicació de diferents normatives i a criteris de seguretat com pel que fa a la identificació de possibles línies d’optimització.

 

Col·laborem amb tercers en la cerca d’alternatives de disseny en projectes en els que convingui una mirada independent per a acomplir límits pressupostaris i/o condicionants d’execució.

 

També podem abordar la realització de recàlculs estructurals i de modificacions de projectes en obres en les que es busqui una reducció directa del consum de materials o un canvi de tipologia.