Direccions d'Obra Direccions d'Obra

 
Direccions d'Obra

Direcció d'Obra, d'Execució i assistències tècniques

Realitzem Direccions d'Obra cobrint tots els capítols relatius a l'estructura, tant en edificació com en enginyeria civil, o assistències tècniques a la Direcció d'Obra.

En edificació cobrim també les responsabilitats relatives a la Direcció d'Execució, sempre per als capítols d'estructura i fonamentació.