Direcció i organització constructiva d'obres d'estructura
Modificacions estructurals en un immoble ubicat a la Plaça dels Carros de Tarragona, 2017-18.
Direcció i organització constructiva d'obres d'estructura
Edifici d’oficines a la Plaça Europa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 2017-19.
Direcció i organització constructiva d'obres d'estructura
Piscina suspesa entre les dues torres d’un hotel a Palma de Mallorca, 2016-17.


 
Direcció i organització constructiva d'obres d'estructura


Assumim direccions d’obra i d’execució i assistència tècniques a direccions facultatives, en els capítols d’excavació, contenció, fonamentació i estructura, tant en projectes d’obra nova com en projectes de rehabilitació i reforç estructural.

 

Redactem plans de control d’execució dels capítols estructurals de qualsevol obra i col·laborem en la definició de plans de fabricació i plans de soldadura.

 

Col·laborem en la definició de processos i seqüències constructives d’obres singulars o de gran format i en obres que requereixin la utilització de maquinària especial.