Preparació de concursos d'arquitectura i enginyeria Preparació de concursos d'arquitectura i enginyeria Preparació de concursos d'arquitectura i enginyeria

 
Preparació de concursos d'arquitectura i enginyeria

Avantprojectes

Col·laborem amb arquitectes i enginyers en la redacció de propostes de concurs, decidint la definició conceptual de les solucions estructurals en relació a la resta de capítols dels projectes i, si cal, comprovant explícitament el comportament de l'estructura proposada mitjançant la realització dels càlculs oportuns.

També col·laborem amb empreses constructores i altres tècnics en la preparació de concursos de "projecte i obra".

Aportem el currículum de la nostra empresa i el dels nostres tècnics a la proposta general d'equip en aquells casos que resulti d'interès.