Coberta per a la piscina municipal de Torredembarra, Tarragonès (Tarragona) Coberta per a la piscina municipal de Torredembarra, Tarragonès (Tarragona) Coberta per a la piscina municipal de Torredembarra, Tarragonès (Tarragona) Coberta per a la piscina municipal de Torredembarra, Tarragonès (Tarragona) Coberta per a la piscina municipal de Torredembarra, Tarragonès (Tarragona) Coberta per a la piscina municipal de Torredembarra, Tarragonès (Tarragona)

 
20402
Coberta per a la piscina municipal de Torredembarra, Tarragonès (Tarragona)
2020-2022
NAM Arquitectura

El projecte consisteix principalment en el cobriment de la piscina municipal de Torredembarra amb una estructura amb pilars i coberta lleugera conformada per fusta laminada.

L'estructura vertical s'ha resolt amb dobles pilars de fusta laminada sobre els pilars de l'estructura existent del soterrani. A mitja alçada dels pilars es disposen bigues i tensors metàl·lics per a reduir les deformacions en els plans verticals.

L'estructura horitzontal de la coberta s'ha resolt mitjançant bigues Fink conformades per tensors metàl·lics i per fusta laminada als elements comprimits. Sobre les bigues Fink es disposen corretges de fusta laminada i taulells de fusta que garanteixen la rigidesa de la solució de la coberta.

La distància màxima entre els suports és d'uns 24 metres.