Modificació de la tipologia de la fonamentació d'un edifici residencial a Mollet del Vallès (Barcelona) Modificació de la tipologia de la fonamentació d'un edifici residencial a Mollet del Vallès (Barcelona)

 
20341
Modificació de la tipologia de la fonamentació d'un edifici residencial a Mollet del Vallès (Barcelona)
2020-2021
Garcia Riera

El projecte consisteix en una promoció d'habitatges amb una superfície construïda que ronda els 11.000m² sobre parcel·la de 3.600m² a Mollet de Vallès, amb un sòl molt estratificat i heterogeni.

La proposta original de projecte resolia la fonamentació mitjançant pous d'altura superior a 3 amb l'inconvenient de la baixa estabilitat dels estrats superiors que portava a notables sobreexcavaciones i grans consums de formigó.

Per facilitar l'execució, l'empresa constructora es va posar en contacte amb Windmill Structural Consultants perquè mitjançant un estudi d'interacció sòl-fonament-s'estructura a partir de les dades geotècnics dels diferents estrats, es proposés una alternativa d'execució més controlada.

El resultat va ser la substitució dels pous per llosa de fonamentació superficial amb substitució parcial de el terreny, reduint consums de material i escurçant el temps d'execució de la fonamentació.