Windmill parteix també de la marcada inquietud dels seus integrants per tot el relatiu a la ciència de les estructures i, en aquest sentit, l'estudi i la investigació formen part del nostre treball diari.

El reflex més significatiu d'aquest quefer és el programa d'anàlisi estructural que desenvolupem de forma continuada, amb el que realitzem tots els nostres treballs professionals, i que té com a motor principal el programa WM-AGE.

FILTRE + TOTS