Edifici plurifamiliar aillat al carrer Santa Praxedis, Palma de Mallorca Edifici plurifamiliar aillat al carrer Santa Praxedis, Palma de Mallorca Edifici plurifamiliar aillat al carrer Santa Praxedis, Palma de Mallorca Edifici plurifamiliar aillat al carrer Santa Praxedis, Palma de Mallorca Edifici plurifamiliar aillat al carrer Santa Praxedis, Palma de Mallorca Edifici plurifamiliar aillat al carrer Santa Praxedis, Palma de Mallorca

 
20210
Edifici plurifamiliar aillat al carrer Santa Praxedis, Palma de Mallorca
2020-2021
Palomino Arquitectos

Es tracta d'un edifici residencial a Palma de Mallorca, sobre una parcel·la de pendent aproximada de l'13%. L'edifici s'organitza en el seu nivell inferior aterrazando diferents nivells, i aquestes terrasses es reprodueixen a les plantes superiors, permetent que tots els habitatges gaudeixin d'amplis espais exteriors formats per grans volades en les lloses dels forjats que imprimeixen horitzontalitat a el projecte, i que queda complementada amb una gran pèrgola esvelta en la prolongació de la coberta.

Windmill va dissenyar i va definir l'estructura i fonamentació de l'edifici. Per solucionar els grans vols, que arriben als 5,5m s'ha optat per recórrer a una llosa armada i posttesada de manera que se li indueixi un moment positiu en la vora dels voladissos que redueixi la deformació que es generaria.

L'estructura vertical es planteja fonamentalment mitjançant pilars de formigó que queden ocults en els envans i façanes de l'edifici, però, l'edifici disposa d'alguns suports metàl·lics, fonamentalment conformant la caixa de l'ascensor sense la utilització de murs de formigó que penalitzarien el rendiment de l' posttesat.