Promoció d'habitatges al Carrer Moreras a València Promoció d'habitatges al Carrer Moreras a València Promoció d'habitatges al Carrer Moreras a València

 
20138
Promoció d'habitatges al Carrer Moreras a València
2020-2021
Rafael Pastor

El projecte consisteix en un edifici d’habitatges de 11 plantes en total, organitzades en dues plantes de soterrani, planta baixa i vuit plantes d’habitatges. La superfície total construïda és aproximadament de 7500m2 quedant dividida en dos volums, un de major altura on s'ubiquen les 8 plantes sobre rasant i un segon volum de únicament dues plantes sota rasant.

La geometria en planta dels nivells inferiors queda ajustada a la parcel·la per a més aprofitament de l’espai. Als nivells d'habitatge, la geometria en planta es resol mitjançant un rectangle al qual se li adossa, a l'extrem esquerre, un quadrat girat aproximadament uns 45º.

La missió de Windmill ha estat fer el projecte d'estructura i fonamentació de l'edifici residencial, constituït majoritàriament per forjats reticulars i pilars de formigó armat.

L’objectiu principal ha estat resoldre l’estructura que presentava el projecte intentat minimitzar al màxim els costos. Quant a la fonamentació del mateix s'ha solucionat mitjançant pilons clavats, llosa de fonamentació i murs pantalla per a la contenció del terreny.