Reparació d'emergència d'un mur de contenció, Escola de Bombers, Les Borges del Camp Reparació d'emergència d'un mur de contenció, Escola de Bombers, Les Borges del Camp

 
20096
Reparació d'emergència d'un mur de contenció, Escola de Bombers, Les Borges del Camp
2020-2021
Escola d'Emergencies

El projecte consisteix en la reparació d’un mur de contenció al marge d’una riera, que, degut a la naturalesa del riu, pateix d’una erosió elevada.

La missió de Windmill ha consistit en dissenyar les intervencions al mur existent i una protecció de la ribera per tal d’evitar la pèrdua de terreny. Amb el fi de produir un disseny viable, Windmill ha realitzat un aixecament topogràfic, un anàlisi hidrològic i un anàlisi hidràulic per a determinar la cota de la protecció de la ribera i la profunditat dels fonaments per evitar el seu soscavació.

La morfologia de la riera resulta en alts nivells d’erosió. Per tant, determinar la capacitat portant de sediments de la riera ha sigut clau en l’especificació del disseny