Residència d'avis a Tarragona Residència d'avis a Tarragona Residència d'avis a Tarragona

 
20046
Residència d'avis a Tarragona
2020 - En curs
Martín Arquitectura

El projecte s’organitza en planta en forma de pinta amb quatre braços. En les extremitats es distribuiran les habitacions dels residents, mentre que en la resta de l’edifici es destinaran als serveis comuns. La superfície construïda de l’edifici rondarà els 10.000 m2, distribuïts en un total de quatre plantes.

 

L’estructura horitzontal es resolt amb forjat bidireccionals, del tipus reticular, aprofitant la seva regularitat en la distribució dels pilars, tot i que aquesta tipologia també resolt bé els canvis d’orientacions de la planta. El punt més complex va ser l’accés a l’edifici on es generaven grans llums i voladissos en dues direccions. Es va resoldre incorporant jàsseres de cantell i alguns estintolaments de pilars.

 

L’estructura vertical es planteja amb pilars de formigó armat, exceptuant algun que es resolt amb perfils d’acer laminat, per a minimitzar l’impacte en punt estratègics de l’arquitectura.