Habitatge unifamiliar de fusta i palla a Sant Llorens d'Hotons (Barcelona) Habitatge unifamiliar de fusta i palla a Sant Llorens d'Hotons (Barcelona)

 
20025
Habitatge unifamiliar de fusta i palla a Sant Llorens d'Hotons (Barcelona)
2020
Oken

Es tracta del projecte d’una habitatge unifamiliar aïllat ubicat a Sant Llorens d’Hortons, Barcelona.

L’habitatge es distribueixi en planta baixa i planta pis i s’obre al sud cap al l’espai exterior. En el seu disseny i construcció es parteixen de diverses inquietuds relacionades amb aconseguir la màxima eficiència energètica, amb un edifici que aprofita els recursos naturals i els sistemes passius, i en la utilització de sistemes constructius que tinguin en compte tots aquells factors que poden influir negativament en la salut per tal d’obtenir espais saludables i harmònics. Per assolir els objectius anteriors s’opta per tècniques i materials de bioconstrucció.

L’estructura de l’edifici és una estructura de fusta a les façanes nord, oest i est, tipus “balloon frame”, amb palla per omplir els espais entre l’estructura de fusta i aïllar la casa, i murs de càrrega de terra premsada, BTC, a la façana sud. Els sostres queden resolts també amb estructura de fusta.