Col·legi Ambaixador Enrique Beltrán a Almassora (Castelló) Col·legi Ambaixador Enrique Beltrán a Almassora (Castelló) Col·legi Ambaixador Enrique Beltrán a Almassora (Castelló) Col·legi Ambaixador Enrique Beltrán a Almassora (Castelló) Col·legi Ambaixador Enrique Beltrán a Almassora (Castelló)

 
19423
Col·legi Ambaixador Enrique Beltrán a Almassora (Castelló)
2020 - En curs
SSS Arquitectos

El projecte consisteix en un col·legi el programa del qual queda dividit en tres edificis independents: infantil, primària i el pavelló d'esports; connectats mitjançant un porxo en planta baixa i diferents patis.

L'edifici d'infantil, d'una única planta, se situa al nord i bolca les seves aules al pati central sota un gran porxo. L'edifici de primària es configura en dues plantes i queda alineat entre el pati central i el sud. Per part seva, el pavelló eleva la seva volumetria per a generar una doble altura en la zona de la pista d'esports.

La missió de Windmill ha consistit en la redacció del projecte d'estructura i fonamentació dels tres edificis que componen el col·legi.
L'edificació queda resolta mitjançant suports metàl·lics tubulars i forjats reticulars a excepció de la claraboia de l'edifici de primària resolt mitjançant llosa i la coberta lleugera del pavelló d'estructura metàl·lica.

Un dels aspectes més rellevants del projecte ha estat l'optimització de l'estructura per a resoldre les grans llums i voladís.