Estudi interacció fonamentació - túnel metro al carrer Pujades 231 de Barcelona Estudi interacció fonamentació - túnel metro al carrer Pujades 231 de Barcelona Estudi interacció fonamentació - túnel metro al carrer Pujades 231 de Barcelona Estudi interacció fonamentació - túnel metro al carrer Pujades 231 de Barcelona

 
19392
Estudi interacció fonamentació - túnel metro al carrer Pujades 231 de Barcelona
2020
PROYECTO CALLE PUJADES 231

Es tracta de l'anàlisis de la seguretat estructural d'una pantalla del metro de Barcelona afectat per la construcció d'una nova edificació al carrer Pujades.

La missió de Windmill s'ha basat en estudiar la interacció terreny-estructura d'un edifici i analitzar l’afectació de l'estructura del túnel del metro, entre l'estació de Poblenou i Selva de Mar. La de l'edifici a estudiar és del tipus semi-profunda mitjançant sabates sobre pous de formigó en massa.

S'ha generat un model pla per a tal d'obtenir els esforços i les deformacions del terreny  modelitzat-lo mitjançant elements finits de deformació plana. S’ha modelitzat una franja de terreny, d’aproximadament 1,5 metres amplada, corresponent a la alineació de sabates que transmeten més càrrega al terreny. El tram de terreny estudiat inclou una zona prou amplia per incloure l’edifici i l'estació soterrada.  Aquest model serveix per fer una anàlisi quantitativa del problema.