Estudi Geotècnic per a dos edificis d'habitatges a Sabadell i informe de no afectació del túnel dels Ferrocarrils Catalans Estudi Geotècnic per a dos edificis d'habitatges a Sabadell i informe de no afectació del túnel dels Ferrocarrils Catalans Estudi Geotècnic per a dos edificis d'habitatges a Sabadell i informe de no afectació del túnel dels Ferrocarrils Catalans Estudi Geotècnic per a dos edificis d'habitatges a Sabadell i informe de no afectació del túnel dels Ferrocarrils Catalans

 
19339
Estudi Geotècnic per a dos edificis d'habitatges a Sabadell i informe de no afectació del túnel dels Ferrocarrils Catalans
2019-2022
Abelents Investments

Es tracta de la redacció de l'Estudi Geotècnic per a la fonamentació de dos edificis d'habitatges i el posterior estudi de la no afectació del túnel dels Ferrocarrils Catalans soterrat que discorre sota el carrer Papa Pius XI de Sabadell.

La funció de Windmill ha estat, a banda de realitzar l'Estudi Geotècnic, el d'estudiar la interacció entre la nova construcció, el terreny i el túnel dels Ferrocarrils.

Es tracta d'una edificació amb un soterrani i tres plantes pis amb fonamentació superficial i murs de contenció convencionals. El túnel soterrat està forma per dues estructures circulars que es troben aproximadament a 20,00 metres de l'edificació.

El que cal destacar és que s'ha estudiat el terreny, la fonamentació de l'edifici i l'estructura soterrada amb un model d'elements finits amb deformació plana, poden obtenir dades referents a les variacions de deformació i tensió sobre el túnel soterrat.