11 Habitatges a Cala-Cranc, Salou (Tarragona) 11 Habitatges a Cala-Cranc, Salou (Tarragona)

 
19283
11 Habitatges a Cala-Cranc, Salou (Tarragona)
2019-2020
Martín Arquitectura

Es tracta d’un edifici residencial situat al municipi de Salou. L’edifici, d’uns 1.600 m², s’organitza en quatre plantes. Degut a la topografia del terreny, el badalot és l’únic element sobre rasant respecte el carrer des del qual s’accedeix a l’edifici.

La missió de Windmill ha estat realitzar el projecte de fonamentació i estructura de l’edifici. La tipologia estructural més adient per a dur a terme aquest projecte, el qual disposa de voladissos en el seu perímetre d’aproximadament 2,50 metres, és de forjat reticular amb pilars de formigó armat. Es contempla l’execució de la rampa de vehicles amb placa alveolar, per tal de facilitar l’execució d’aquest element. El projecte contempla l’execució de diversos murs de contenció de formigó armat.

Un dels aspectes més rellevants del projecte ha estat el compliment de les deformacions en els extrems dels voladissos perimetrals, així com l’anàlisi dels diversos murs de contenció d’acord a la topografia del terreny.