Habitatge unifamiliar aïllat al carrer Sabines, Casa Bonaigua, a Menorca Habitatge unifamiliar aïllat al carrer Sabines, Casa Bonaigua, a Menorca Habitatge unifamiliar aïllat al carrer Sabines, Casa Bonaigua, a Menorca Habitatge unifamiliar aïllat al carrer Sabines, Casa Bonaigua, a Menorca

 
19281
Habitatge unifamiliar aïllat al carrer Sabines, Casa Bonaigua, a Menorca
2019-2020
NOMO STUDIO

El projecte anomenat "Casa Bonaigua" es tracta d'un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Sabinas del municipi d’ Es Mercadal (Menorca). El projecte d'arquitectura s'adapta perfectament a la forta topografia del terreny i configura un volum compacte de gran personalitat.

Cal remarcar, com a element destacat de l'habitatge, la piscina que es troba a la planta primera. L'estructura per suportar la piscina queda en voladís i té un vol superior als 3 metres, erigint-se en una de les peces de més personalitat del projecte.

La formació de la piscina en voladís ha necessitat de la col·locació de diverses bigues de cantell per tal de suportar les càrregues de la piscina. A més, per millorar les prestacions de la solució estructural, s'han incorporat perfils metàl·lics embeguts a l'interior de les bigues de cantell i de la llosa de la piscina.