Informe tècnic d'avaluació estructural de l'edifici de l'Audiència Provincial d'Alacant Informe tècnic d'avaluació estructural de l'edifici de l'Audiència Provincial d'Alacant

 
19265
Informe tècnic d'avaluació estructural de l'edifici de l'Audiència Provincial d'Alacant
2019-2020
GVA Consellería de Justicia


L'edifici va ser construït l'any 1965, havent sofert nombroses rehabilitacions. L'última reforma integral va ser realitzada l'any 2013 per l'arquitecte Román Grisolía Peressini. L'immoble de planta sensiblement rectangular totalitza una superfície construïda de 5050 m², amb un ús administratiu-públic que s'organitza en planta baixa, cinc plantes superiors i una planta d'àtic.

L'estructura portant de l'edifici està formada principalment per pòrtics de formigó armat i forjats unidireccionals realitzats en la seva majoria per cairats autorresistentes i revoltons de formigó. Cal destacar que en assajos realitzats amb anterioritat es va detectar la presència de ciment aluminós en els cairats dels forjats.

La missió de Windmill s'ha centrat en realitzar la inspecció i avaluació estructural dels cairats existents en aquest edifici, posant l'accent principalment en el possible desenvolupament de aluminosis.

Per a això, s'ha dut a terme una campanya de recerca i reconeixement de l'estructura, que s'ha fonamentat en dues formes d'aproximació diferenciades: la inspecció visual dels cairats de formigó i les dades obtingudes en mostres localitzades mitjançant l'execució d'assajos de difracció de Raigs X, amb l'objectiu de detectar el possible desenvolupament del fenomen de aluminosis en els cairats existents de formigó.

La inspecció visual s'ha centrat, d'una banda, en la identificació de les possibles patologies més comunes en els casos relacionats amb l'existència de ciment aluminós i, per un altre, la identificació de les característiques i tipologia dels diferents elements principals que componen l'estructura.

Els assajos de difracció de Raigs X ens han permès estudiar les fases cristal·lines presents en la mostra i la determinació de la presència de fases associades al ciment d'aluminiat de calci (ciment aluminós), que indiquen la possible iniciació d'un procés de degradació del material cementante.