Coberta trans / fitesper Fira de Cevisama Coberta trans / fitesper Fira de Cevisama Coberta trans / fitesper Fira de Cevisama Coberta trans / fitesper Fira de Cevisama Coberta trans / fitesper Fira de Cevisama

 
19227
Coberta trans / fitesper Fira de Cevisama
2019
Instituto de la Tecnología Cerámica

El disseny de la construcció d'aquesta coberta ha estat concebut per l'Institut de Tecnologia Ceràmica de Castelló per a la Fira de CEVISAMA situada a València.

La coberta proposada és una estructura reticular espacial de cables de la qual pengen diferents mòduls i panells d'exposició. El disseny consisteix en un sistema de cables disposats en dos nivells ancorats als pilars existents de l'edifici de la Fira de València.

Els elements de l'estructura podem categoritzar-los en els següents:

· Un nivell superior (Nivell 2) compost per un reticle de cables del qual pengen les càrregues en els nodes d'intersecció entre cables generant una geometria funicular.

· Un nivell inferior (Nivell 1) compost per un reticle horitzontal de cables a manera de arriostramiento de l'estructura.

· Cables verticals que connecten tots dos nivells i dels quals pengen les càrregues pròpies dels elements d'exposició.

La missió de Windmill ha consistit en la determinació d'una geometria òptima per als diferents estats de càrrega possibles, prenent com a referència els dissenys de coberta proposats en els anys 2017, 2018 i 2019. S'empra un mètode iteratiu de cerca de forma (Form Finding) per a definir una geometria comuna. En aquest procés es parteix d'una estructura de cables horitzontal i es va optimitzant la geometria després de l'aplicació de les càrregues amb l'objectiu d'aconseguir una estructura que treballi exclusivament a axial.

Addicionalment a l'obtenció de la geometria final de la coberta, s'han dimensionat els cables i s'han realitzat els càlculs necessaris per a assegurar les unions a l'estructura existent.