Projectel d'edifici plurifamiliar al carrer Codonyat  de Vilanova i la Geltrú Projectel d'edifici plurifamiliar al carrer Codonyat  de Vilanova i la Geltrú Projectel d'edifici plurifamiliar al carrer Codonyat  de Vilanova i la Geltrú

 
19226
Projectel d'edifici plurifamiliar al carrer Codonyat de Vilanova i la Geltrú
2019-2020
EDIFICACIONES VILANOVA

Es tracta d’un edifici residencial situat al municipi de Vilanova i la Geltrú. El projecte s’organitza en dos volums diferenciats i separats per una junta constructiva. El volum posterior de l’edifici s’organitza en una planta sobre rasant i el volum principal s’organitza en cinc plantes sobre rasant. La superfície construïda de l’habitatge és d’uns 1.000 m².

La missió de Windmill ha estat realitzar el projecte de fonamentació i estructura de l’edifici. La tipologia estructural més adient per a dur a terme aquest projecte és de forjat reticular amb pilars de formigó armat.

Un dels aspectes més rellevants del projecte ha estat la resolució de la fonamentació mitjançant llosa sobre pilons, en una parcel·la amb zones amb diferents estrats, incloent l’existència de reblert d’uns 5,50 metres de profunditat, i executada en diferents fases, degut a l’existència d’una estació transformadora.