Rehabilitació del Mercat del Grau (València) Rehabilitació del Mercat del Grau (València) Rehabilitació del Mercat del Grau (València) Rehabilitació del Mercat del Grau (València) Rehabilitació del Mercat del Grau (València)

 
19224
Rehabilitació del Mercat del Grau (València)
2019
SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS

El Mercat del Grau és un edifici que data de principis del segle XX. L’estructura portant consta d’un entramat metàl·lic format per naus centrals amb mènsules volades als laterals.

La rehabilitació de l’edifici pretén crear certa permeabilitat entre l’interior del mercat i el carrer mitjançant un tancament de vidre. A l’interior, es troben unes naus centrals descobertes entre diferents patis, i unes zones laterals tancades on es desenvoluparà l’ús de mercat com a tal.

La missió de Windmill ha estat realitzar el peritatge de l’estructura existent, així com el projecte de rehabilitació d’aquesta, considerant la substitució i/o reforç dels elements estructurals.

L'objectiu principal ha estat resoldre els problemes de seguretat estructurals que es deriven de l’augment de càrregues que es produeixen amb la nova solució de coberta.

A més, l’estructura precisa de reforç front als esforços horitzontals de vent. Per resoldre aquesta situació de manera eficaç, econòmica i amb el mínim impacte arquitectònic, es proposa la introducció de creus de Sant Andrés de barres d’acer llis en coberta.