83 habitatges al C/ Ulldecona 2 de Barcelona, sector 10 Illa G P22 de Barcelona (Barcelona) 83 habitatges al C/ Ulldecona 2 de Barcelona, sector 10 Illa G P22 de Barcelona (Barcelona) 83 habitatges al C/ Ulldecona 2 de Barcelona, sector 10 Illa G P22 de Barcelona (Barcelona) 83 habitatges al C/ Ulldecona 2 de Barcelona, sector 10 Illa G P22 de Barcelona (Barcelona)

 
19100
83 habitatges al C/ Ulldecona 2 de Barcelona, sector 10 Illa G P22 de Barcelona (Barcelona)
2019-2022
MIAS-COLL LECLERC UTE LEY18/1982

Es tracta d'un conjunt edificatori compost per tres blocs de cases a Barcelona. Els blocs compten amb una planta baixa comercial i sis altures amb tres, quatre i cinc habitatges per planta respectivament, totalitzant aproximadament 7.300 m² construïts.

En el projecte arquitectònic cal destacar la geometria en planta que, partint d'una parcel·la triangular i la disposició de dos carrers per als vianants transversals, queda definida com tres peces de geometria poligonal a la qual respon l'interior dels habitatges.

La missió de Windmill ha estat realitzar el projecte d'estructura i fonamentació del conjunt, donant resposta aquesta particular geometria i llums entre suports de fins a 6,65m, estant aquests últims limitats a un gruix de 20cm amb la condició d'integrar-los en la planta arquitectònica.

Un dels aspectes més rellevants del projecte ha estat l'elecció de la tipologia dels forjats que, amb la condició d'ajustar-se a la particular geometria i respectar les necessitats arquitectòniques, s'han resolt mitjançant lloses bidireccionals alleugerides en el seu interior, emprant per a això un sistema d'elements esfèrics buits de plàstic reciclat (Sistema C.H.E.).