Coberta de l'mercat de Can Vidalet a Esplugues de Llobregat (Barcelona) Coberta de l'mercat de Can Vidalet a Esplugues de Llobregat (Barcelona) Coberta de l'mercat de Can Vidalet a Esplugues de Llobregat (Barcelona) Coberta de l'mercat de Can Vidalet a Esplugues de Llobregat (Barcelona)

 
19014
Coberta de l'mercat de Can Vidalet a Esplugues de Llobregat (Barcelona)
2019-2023
Miàs Architects

El projecte consisteix en la realització d'una coberta per a un nou mercat municipal a Esplugues de Llobregat, Barcelona, amb una superfície en planta de 2.850 m² i acomodant-se a una geometria triangular definida per la pròpia parcel·la.

La missió de Windmill ha estat la de dissenyar una estructura espacial mitjançant perfils tubulars, que queden connectats mitjançant esferes d'acer, en concordança amb el disseny arquitectònic. L'estructura reposa en 9 punts de suport distribuïts en la parcel·la, amb llums de més de 22m, generant una volada contínua en el seu perímetre de fins a 10,6m de longitud.

Seguint les qualitats pròpies d'una malla espacial, l'estructura de la coberta aconsegueix solucionar les grans llums entre suports del projecte i minimitzar el cant de l'estructura a l'una que la quantitat necessària d'acer per a la seva construcció.

El repte principal ha estat dissenyar una malla espacial que trenca la continuïtat geomètrica de la volada de major longitud en la línia dels suports de la coberta mantenint, en canvi, la continuïtat mecànica de l'estructura.