Projecte per a l'execució d’una piscina a la coberta de l’Hotel Delfín de Tossa de Mar (Girona) Projecte per a l'execució d’una piscina a la coberta de l’Hotel Delfín de Tossa de Mar (Girona) Projecte per a l'execució d’una piscina a la coberta de l’Hotel Delfín de Tossa de Mar (Girona) Projecte per a l'execució d’una piscina a la coberta de l’Hotel Delfín de Tossa de Mar (Girona)

 
19013
Projecte per a l'execució d’una piscina a la coberta de l’Hotel Delfín de Tossa de Mar (Girona)
2019-2020
dosarquitectes

El projecte consisteix en l’execució d’una piscina a la coberta de l’hotel Delfín, ubicat al nucli urbà de Tossa de Mar, prop de la riera i relativament prop de la platja. La nova piscina ocupa en planta la zona més propera a la cantonada, al seu voltant s’hi disposen diferents espais, amb plantes i arbres i també zones pavimentades.

Després d’analitzar diferents possibilitats, s’ha optat per projectar un nou sostre per sobre del nivell de la coberta actual, totalment independent de l’edificació existent, amb una estructura de perfils d’acer, recolzada sobre nous pilars d’acer que travessen les diferents plantes de l’edifici per arribar al nivell de la planta baixa i recolzar sobre una nova fonamentació.

Cal destacar que per optimitzar l’estructura i que els cantells dels perfils es redueixin, de forma que puguin adaptar-se als requeriments de l’arquitectura i respectar l’alçada màxima permesa per a l’edificació, s’ha utilitzat estructura mixta amb forjat col·laborant.