Coberta Trans-Hitos per Fira de Cevisama 2019 Coberta Trans-Hitos per Fira de Cevisama 2019 Coberta Trans-Hitos per Fira de Cevisama 2019

 
18430
Coberta Trans-Hitos per Fira de Cevisama 2019
2018-2019
Instituto de la Tecnología Cerámica

El disseny de la construcció d'aquesta coberta ha estat concebut per l'Institut de Tecnologia Ceràmica de Castelló per la fira de CEVISAMA2019, situada a València.

L'estructura es composa de 6 mòduls de 4,8m x 4,8m que queden suspesos a una altura de 10m sota una retícula de cables situada a 15m d'altura.

A l'hora de la definició de l'estructura podem establir tres grans grups d'elements:

1. Els mòduls estructurals sobre els quals pengen les làmines de paper
2. Els cables verticals que uneixen aquests mòduls a l'estructura superior
3. La retícula horitzontal de cables situats a la cota de 15,35m d'altura respecte a la cota de terra

Les actuacions que s'han dut a terme en l'objecte d'aquest projecte han consistit en l'anàlisi i verificació dels diferents elements, que composen l'estructura portant. Per a això, s'ha generat un model de càlcul tridimensional basat en les deformacions, mesurades in situ i facilitades per l'Institut de Tecnologia Ceràmica de Castelló.

Sobre aquest model s'han incorporat les càrregues pertinents per a la seva posterior validació.

Addicionalment, s'han realitzat els càlculs necessaris per assegurar les unions a l'estructura existent.