Anàlisi estructural de l'església de Santa Maria del Temple de València Anàlisi estructural de l'església de Santa Maria del Temple de València Anàlisi estructural de l'església de Santa Maria del Temple de València Anàlisi estructural de l'església de Santa Maria del Temple de València Anàlisi estructural de l'església de Santa Maria del Temple de València Anàlisi estructural de l'església de Santa Maria del Temple de València Anàlisi estructural de l'església de Santa Maria del Temple de València Anàlisi estructural de l'església de Santa Maria del Temple de València

 
18427
Anàlisi estructural de l'església de Santa Maria del Temple de València
2020-2022
Arzobispado de Valencia

L'Església del Temple de València, situada en la plaça del mateix nom, data de l'any 1773. Es troba al costat oest del Palau del Temple, el qual des de 1952, alberga el Govern Civil de la ciutat. El conjunt d'estil neoclàssic italianitzant, va ser projectat els arquitectes valencians Vicente Gascó, Antonio i Diego Cubillas. L'església és de planta basilical amb tres naus longitudinals, de major amplària la nau central, amb creuer a penes destacat en planta i cúpula de maó amb tambor en la intersecció de tots dos.

Motivat pel quadre fisurativo existent en gran part del monument, consistent en una marcada fissuració de les voltes i llunetes de les naus centrals i laterals, s'encarrega a Windmill Structural Consultants dur a terme l'anàlisi estructural de l'església. Per a dur a terme aquest treball s'ha comptat amb informació complementària a la pròpia anàlisi com l'aixecament topogràfic parcial de l'edifici mitjançant un sistema de núvol de punts en 3D, dades de fisurómetros ja instal·lats, plans de la geometria del monument i informes relatius a assajos no destructius mitjançant la tècnica de georradar.

El treball ha comportat una especial dificultat a causa de la complexitat de la geometria, la qual ha estat modelizada al complet mitjançant un model de càlcul basat en el mètode d'elements finits i la caracterització dels propis materials constructius a causa d'heterogeneïtat i nivell d'incertesa sobre aquests.