Assitència tècnica al desmantellament de grua descarregadora de gra Assitència tècnica al desmantellament de grua descarregadora de gra

 
18426
Assitència tècnica al desmantellament de grua descarregadora de gra
2019
ACTIVALEAD Consulting

En el Port de Tarragona es trobava fora de servei una grua de descàrrega de gra de grans dimensions de la qual Activa Lead consulting s'encarregava del seu desmantellament.

Les restes orgàniques de gra a l'interior de la grua feien inviable la subdivisió de la ploma en trams menors que facilitessin les operacions de desmantellament, per la qual cosa es va optar pel desmuntatge de la ploma en una única peça, per a la qual Activa Lead consulting ens va sol·licitar l'estudi del seu pes propi i dels punts d'ancoratge pel seu hissat per mitjà de grues externes.

El resultat va ser l'hissat d'una peça de 206 tones pesades mitjançant tres grues de gran tonatge en una operació d'èxit per a Activa Lead consulting.