Habitatges a la parcel·la M1 del sector del Molí D'Animeta a Quart de Poblet (València)
www.grupo-atica.com
Habitatges a la parcel·la M1 del sector del Molí D'Animeta a Quart de Poblet (València) Habitatges a la parcel·la M1 del sector del Molí D'Animeta a Quart de Poblet (València) Habitatges a la parcel·la M1 del sector del Molí D'Animeta a Quart de Poblet (València)

 
18373
Habitatges a la parcel·la M1 del sector del Molí D'Animeta a Quart de Poblet (València)
2019-2022
Grupo Atica

Es tracta d'un edifici d'habitatges de 13 plantes amb un volum format per la unió d'una torre (PB+11) i un bloc (PB+8). A més, es contempla una planta baixa d'ús comercial i tres plantes de soterrani destinades a aparcament i trasters.

En el projecte arquitectònic cal destacar la sinuositat del perímetre de l'edifici amb les seves cantonades arrodonides i un joc de terrasses i balcons que presenten vols tancats de 1m. En les plantes superiors s'aprofita com a terrasses els espais generats en recular els tancaments i reduir la petjada del bloc des de la planta 8 a la d'una torre de menor dimensió.

La missió de Windmill ha consistit en la redacció del projecte d'estructura i fonamentació de l'edifici d'habitatges. L'edificació queda resolta mitjançant forjats de llosa massissa per a adaptar-se correctament a la particular geometria del projecte amb contorns arrodonits, volades i grans llums.

Un dels aspectes més rellevants del projecte ha estat l'adaptació de l'estructura vertical als diferents usos del projecte i variacions en les distribucions d'habitatges de les plantes superiors respecte a les inferiors.

Per requeriment d'arquitectura, l'edifici no disposa de junta de dilatació i per tant s'han tingut en compte les accions tèrmiques en l'anàlisi de l'estructura sobre rasant. En les lloses dels soterranis i fonamentació, s'han definit processos constructius específics amb juntes de formigonada per a controlar els efectes de retracció del formigó en zones confinades.