Reparació del talús d'una obra de pas del Barranc de Mas Calvó a Reus Reparació del talús d'una obra de pas del Barranc de Mas Calvó a Reus Reparació del talús d'una obra de pas del Barranc de Mas Calvó a Reus

 
18367
Reparació del talús d'una obra de pas del Barranc de Mas Calvó a Reus
2019
Ajuntament de Reus

El tardor de 2018 un episodi meteorològic va causar inundacions per tota la zona del Camp de Tarragona, entre altres el desbordament del Francolí, i va resultar en danys significatius a moltes infraestructures. Un dels ponts afectats pel temporal va ser l’obra de pas sobre el Barranc de Mas Calvó, Reus on es va erosionar el talús sud-est.

L’Ajuntament de Reus es va posar en contacte amb Windmill i va contractar els seus serveis per al disseny de les reparacions del pont i actuacions de protecció i prevenció contra erosió. Windmill va identificar l’erosió va ser causa de l’acció del barranc i també de la falta de drenatge de la carretera.

La solució adoptada va ser la construcció d’un mur escullera, revestiment del llera del riu i la canalització del drenatge de la carretera.

Windmill va realitzar els serveis de manera ràpida per a assegurar la seguretat del pont al més aviat possible.