Escultura de Harvard per CEVISAMA 2019 Escultura de Harvard per CEVISAMA 2019

 
18354
Escultura de Harvard per CEVISAMA 2019
2018-2019
Instituto de la Tecnología Cerámica

EL disseny de l'estructura ha estat concebut pel Material Processes and Systems Group d'Harvard Graduate School of Design dirigit per Martin Bechthold, per a l'exposició de Trans/fites 2019 pertanyent a la fira CEVISAMA 2019 a la ciutat de València.

La tasca de Windmill ha consistit en l'avaluació estructural, d'acord amb la normativa vigent espanyola, i col·laboració en el desenvolupament del projecte de l'escultura dissenyada per Harvard.

L'estructura està composta per tres arcs principals connectats entre si per unes barres, formant un sistema Vierendeel. El conjunt presenta unes dimensions màximes de 15m de longitud, 3,8m d'amplària i 5,4m d'altura.

Cadascun dels arcs està dividit en 13 trams que queden units entre si mitjançant uns nusos de connexió. Els arcs estan formats per una secció doble de peces ceràmiques rectangulars buides amb una longitud màxima de 1200mm. A l'interior d'aquestes peces es col·loca una barra d'acer tibada per a assegurar la continuïtat de l'arc.

Les barres que uneixen els tres arcs queden definides per una secció circular ceràmica buida. Igual que en els arcs, interiorment es col·loca una barra d'acer que es tibarà en els nusos de connexió per a assegurar el monolitismo de la construcció i absorbir les traccions existents.

El sistema estructural queda dividit en sis mòduls, que prèviament es munten en taller i posteriorment s'assemblaran en obra mitjançant unes unions metàl·liques.