Estand del concurs de Trans-Hitos per a la Fira de Cevisama 2019 Estand del concurs de Trans-Hitos per a la Fira de Cevisama 2019 Estand del concurs de Trans-Hitos per a la Fira de Cevisama 2019 Estand del concurs de Trans-Hitos per a la Fira de Cevisama 2019

 
18333
Estand del concurs de Trans-Hitos per a la Fira de Cevisama 2019
2018-2019
Instituto de la Tecnología Cerámica

Primer Premi Concurs Trans-Hitos 2019 d'arquitectura i ceràmica
Disseny: nihil estudi + Pablo Lillo
Ingeniería: Windmill Structural Consultants
Construcció i muntatge: Grupo On Market, Sergio Cabedo, Manuel Hidalgo i Construcciones Metálicas Jesper.
Assessorament tècnic: ITC
Localització: Feria Cevisama 2019, València

El disseny geomètric de l'estructura ha estat concebut per l'estudi d'arquitectura Nihil Estudi + Pau Lillo. Els autors defineixen la seva proposta de la següent manera:

"La imatge de fragilitat d'un castell de cartes, convertida en una construcció sòlida i resistent, que podem tocar i travessar, provocant sentiments contradictoris.

[...] Una icona internacional, reconeixible pels visitants de Cevisama de qualsevol país i cultura. Un homenatge a la paciència i perseverança dels emprenedors de tot el món. "

El projecte simula una estructura reconeixible amb tan sols un cop d'ull. A partir d'unes peces de pedra sinteritzada es construeix un castell de cartes a una escala molt superior a la que estem acostumats. L'escultura es va exposar durant la Fira de Cevisama 2019, concretament, al Hall principal de Fira València.

El conjunt presenta unes dimensions aproximades de 4,5 m de longitud, 1,0m d'amplada i 6,0m d'alçada. A més, l'estructura queda recolzada sobre una peanya horitzontal amb unes dimensions de 6,84m de longitud i 3,44m d'amplada. Aquesta peanya queda elevada lleugerament del sòl, per evitar que els visitants puguin circular per l'interior de l'escultura i permetre únicament el trànsit de persones al seu voltant.

El treball de Windmill ha consistit en la comprovació estructural de l'estabilitat global del conjunt, així com el càlcul de la resistència de les unions i peces de pedra sinteritzada.

S'ha avaluat la seguretat enfront de bolcada i lliscament en situació accidental, per evitar el col·lapse de l'estructura en cas que algun visitant impactés sobre la mateixa durant el transcurs de la fira.

Cal destacar, que tota l'estructura s'ha dissenyat de manera que, un cop acabat el període expositiu, l'escultura pugui ser desmuntada i traslladada per tornar-se a utilitzar en qualsevol ocasió. Per això, totes les peces queden "soltes" dins del conjunt, sense que hi hagi cap adhesiu o unió mecànica entre les mateixes, sent el pes propi i geometria l'únic element estabilitzador de l'escultura.