Rehabilitació del Palau Consistorial de Villena Rehabilitació del Palau Consistorial de Villena

 
18312
Rehabilitació del Palau Consistorial de Villena
2018-2023
UTE Giner

L’edifici existent de trets renaixentistes es va construir el segle XVI i constitueix la seu de l’actual Ajuntament de Villena; a més compta amb la declaració de BIC. Es tracta d’una planta trapezial que resol una cantonada, amb l’existència de tres façanes i una mitgera. A l’interior, l’edifici s’organitza al voltant d’un claustre central asimètric.

La rehabilitació de l’edifici resol una sèrie de canvis d’ús en diferents espais. També es realitza l’extensió d’una de les escales existents fins la planta baixa i la coberta. A més, s’obrin i redistribueixen buits en planta baixa i segona, s’eliminen un parell de suports per poder adaptar un nou saló de plenaris en planta baixa, i s’afegeixen nous elements com una coberta de vidre al claustre, un ombrall al mateix espai per garantir protecció solar, i una passarel·la d’evacuació en planta segona que es connecta amb el sistema d’evacuació de la Casa de la Cultura. 

La missió de Windmill ha estat realitzar el projecte d’estructura per a la rehabilitació de l’edifici, el qual ha consistit en el càlcul dels reforços en forjats existents, en obertures de nous buits en les fàbriques, així com la introducció en l’edifici de noves estructures.

L’objectiu principal ha estat el reforç de la estructura per adaptar l’edifici a les exigències dels nous usos. També cal destacar el disseny i càlcul de noves estructures inserides dins l’edifici històric.