Edifici plurifamiliar d'habitatges al carrer Ambaixador Inocencio Arias a Múrcia Edifici plurifamiliar d'habitatges al carrer Ambaixador Inocencio Arias a Múrcia Edifici plurifamiliar d'habitatges al carrer Ambaixador Inocencio Arias a Múrcia

 
18302
Edifici plurifamiliar d'habitatges al carrer Ambaixador Inocencio Arias a Múrcia
2018-2022
Fran Silvestre Arquitectos

Es tracta d'un projecte d'edificació residencial situat a la localitat de Múrcia.

El projecte consta de nou plantes: planta baixa i vuit plantes superiors destinades a habitatges. A més, es contemplen dues plantes de soterrani destinades a aparcament subterrani i trasters. La superfície total construïda és d’aproximadament de 3730 m2 d'habitatges i zones comunes sobre rasant, i 1665 m2 de superfície de soterrani.

En el projecte arquitectònic cal destacar la composició de buits en façana, generant un joc de buits i plens que respon a la distribució interior dels habitatges.

La missió de Windmill s'ha centrat en la redacció del projecte parcial d'estructura, contenció i fonamentació de l'edificació, ajustant-se i respectant les necessitats arquitectòniques. Els forjats han d'adaptar-se al contorn de la planta de distribució de l'edifici, per la qual cosa es disposa un forjat reticular, resolent la zona de terrasses mitjançant lloses massisses.

Un dels aspectes més rellevants del projecte ha estat l'anàlisi sísmic, ja que l'edifici, amb un elevat nombre de plantes, queda situat en zona sísmica. Per aquest motiu es va decidir disposar murs de formigó, que juntament amb els pilars ajuden a augmentar la rigidesa horitzontal del conjunt.