Edifici Tres Cruces a València Edifici Tres Cruces a València Edifici Tres Cruces a València

 
18301
Edifici Tres Cruces a València
2018-2019
Fran Silvestre Arquitectos

Es tracta d'un projecte d'edificació residencial situat a València. L'edificació consta de tres plantes soterrani destinades a garatge, una planta baixa comercial, 7 plantes destinades a habitatge i una coberta amb solàrium i piscina. La superfície construïda total és aproximadament de 1.200m2 baix rasant i 3.625m2 sobre rasant.

La missió de Windmill s'ha centrat en la redacció del projecte d'estructura i contenció. L'edificació queda constituïda per forjats reticulars per a les plantes sobre rasant i lloses massisses per a les plantes soterrani. Per a la contenció del terreny s'ha executat un mur pantalla perimetral que permet l'execució de tres soterranis.

El repte principal ha estat resoldre les llums i volades del projecte adaptant l'estructura a les distribucions de pilars i buits d'instal·lacions que requereix l'edificació plurifamiliar.