Ampliació del pavelló poliesportiu de Can Jofresa a Terrassa (Barcelona) Ampliació del pavelló poliesportiu de Can Jofresa a Terrassa (Barcelona)

 
18300
Ampliació del pavelló poliesportiu de Can Jofresa a Terrassa (Barcelona)
2018-2022
080 Arquitectura

El projecte consisteix en l'ampliació del pavelló municipal d'esports de Can Jofresa al municipi de Terrassa (Barcelona). L'edifici està format per pòrtics metàl·lics, resolts amb bigues Pratt, que cobreixen la pista que té una llum lliure de 26,5 metres.

Els cordons de les bigues Pratt es resolen mitjançant mitges IPEs i els muntants, junt amb les diagonals, queden resolts amb perfils en L. Totes les unions de l'estructura metàl·lica s'han dissenyat cargolades a l'obra.

Els forjats i les grades es realitzen amb elements prefabricats, plaques alveolars i peces en "L" per a grades, quedant recolzats en bigues metàl·liques. En canvi, el sostre de planta baixa es resol, en la seva totalitat, amb forjat mixt format per bigues metàl·liques i xapa col.laborant amb una capa de compressió de formigó armat.

A causa dels materials de reompliment de la parcel·la on s'ubica el projecte, la fonamentació s'ha resolt mitjançant fonamentació profunda amb pilons.