Coberta per al cementiri de Borriana (València) Coberta per al cementiri de Borriana (València) Coberta per al cementiri de Borriana (València) Coberta per al cementiri de Borriana (València) Coberta per al cementiri de Borriana (València) Coberta per al cementiri de Borriana (València)

 
18242
Coberta per al cementiri de Borriana (València)
2018-2020
Jose Durán

 
Després de l'obtenció del Primer Premi en el concurs per a l'ampliació del cementiri de Borriana, a Castelló, per part dels arquitectes de SSS, Spanish Studio of Space, es va dur a terme el desenvolupament d'una marquesina per a l'entrada principal del recinte funerari.

Tota l'actuació s'emmarca en un context de minimitzar el nombre de materials a utilitzar. Els paviments, de formigó de diferents textures i dibuixos recullen els recorreguts al voltant del recinte i s'intercalen amb escocells enjardinats i làmines d'aigua.

La missió de Windmill ha consistit en el disseny i càlcul de la marquesina de l'entrada principal, formada per una llosa massissa de formigó armat en forma de triangle, de costat major 28m i amb una obertura en forma de creu al centre de la mateixa . Des del primer moment, es va intentar que el gruix de la marquesina fos el mínim, amb la idea d'enaltir la lleugeresa del conjunt. La distància entre pilars ronda els 16m i el gruix de la llosa de formigó és de 40 cm.

Destaca la peculiaritat de la geometria i el rang de llums marcades per la pròpia arquitectura de l'element. Per poder resoldre la llosa, es va partir de la premissa d'utilitzar formigó posttesat per minimitzar les deformacions i la fissuració del material i assegurar el bon comportament del conjunt durant la seva vida útil. Els pilars d'acer estan conformats per la unió de platines en forma de creu. La zona central, on es fa un lloc de cant reduït suposar un repte per a dur a terme el disseny del posttesat, ja que es perdia la continuïtat del va i impedia el pas de les diferents armadures actives. Així, finalment, els tendons es van disposar en forma de bigues seguint els eixos triangulars dels suports.