Casa Palisandro Casa Palisandro Casa Palisandro Casa Palisandro

 
18228
Casa Palisandro
2018-2019
Ramón Esteve

La Casa Palisandro, es tracta d'un habitatge unifamiliar situat a la província d'Alacant, concretament al municipi de Xàbia. L'edificació consta d'una superfície construïda aproximada de 885 m2.

La missió de Windmill ha consistit en el disseny i càlcul del projecte d'estructura de l'habitatge unifamiliar, constituïda per dues plantes, soterrani i baixa. La planta baixa, on hi ha l'accés principal de l'habitatge, es constitueix per pilars apantallats i murs de formigó armat que sustenten diferents cobertes inclinades en diversos plans. Els pilars queden embeguts en els envans i armaris de l'edificació. Apareixen diferents obertures al sostre per permetre l'entrada de llum, cobertes per lames de fusta de Palisandro, d'aquí el nom del propi habitatge.

Destaca la dimensió i peculiaritat de la geometria de la coberta, on el joc de plans, tots amb diferents inclinacions i dimensions, dóna lloc a un gran dinamisme en l'habitatge, permetent una cobriment a dues aigües que marca la forma de l'interior de l'habitacle.

L'habitatge es troba en una gran parcel amb diferents desnivells i molta vegetació. A l'entrada principal de troba la piscina, de forma trapezoïdal.