Obres d'excavació, restauració i posta en valor de la Muralla Islàmica de València, tram plaça de l'Àngel Obres d'excavació, restauració i posta en valor de la Muralla Islàmica de València, tram plaça de l'Àngel Obres d'excavació, restauració i posta en valor de la Muralla Islàmica de València, tram plaça de l'Àngel Obres d'excavació, restauració i posta en valor de la Muralla Islàmica de València, tram plaça de l'Àngel

 
18207
Obres d'excavació, restauració i posta en valor de la Muralla Islàmica de València, tram plaça de l'Àngel
2018-2019
UTE BALANSIYA

El projecte consta, en primer lloc, d’un Centre de Visitants, organitzat en planta de soterrani, baixa, primera i segona. Es tracta d’un edifici entre mitgeres de planta trapezoïdal, amb una façana que dóna a la plaça de l’Àngel i una altra a l’espai interior de l’illa, enfrontada a l’alçat intramurs de la muralla islámica.

També es contempla en el projecte la construcció d'elements urbans a l'entorn del llenç de la muralla en qüestió. D'una banda, es planteja la recreació del fossat, per la qual cosa es disposa una passarel·la metàl·lica que permet la connexió entre els dos costats del mateix. D'altra banda, hi ha tres façanes urbanes que pretenen donar resposta a l'entorn.

La missió de Windmill ha estat realitzar el projecte d’estructura del Centre de Visitants, així com dels elements urbans citats.

L'objectiu principal ha estat resoldre l'estructura de lloses i murs prefabricats de formigó del Centre de Visitants. Cal destacar el disseny de pantalles de micropilons com a contenció del terreny per a l'excavació arqueològica de la parcel·la i la construcció del soterrani del centre. També s'han resolt les estructures metàl·liques i prefabricades de formigó per als elements urbans.