Transformació en mecanisme de dues grues

 
18186
Transformació en mecanisme de dues grues
2018
ACTIVALEAD Consulting

Les infraestructures portuàries en la seva constant actualització i renovació requereixen de grans mitjans durant espais de temps relativament amplis per a actuar sobre els elements de gran envergadura i tonatge.

A fi de millorar l'operativa de desmantellament i eficiència de processos, Activa Lead consulting, ens va sol·licitar l'anàlisi estructural de dues grues contenidor del Port de Tarragona, per a l'estudi del seu desmantellament mitjançant el seu abatiment controlat.

Fruit de l'estudi es van localitzar els punts en els quals amb operacions de tall controlat es debilités l'estructura però amb suficient estabilitat enfront de l'acció del vent, considerable en el port de Tarragona, no obstant això amb l'aplicació d'una força es transformessin aquests punts en ròtules plàstiques que permetessin l'abatiment de les grues mitjançant el plegat del mateixes.