Centre de dia a Benissanet (Tarragona) Centre de dia a Benissanet (Tarragona) Centre de dia a Benissanet (Tarragona) Centre de dia a Benissanet (Tarragona)

 
18162
Centre de dia a Benissanet (Tarragona)
2018-2019
NUA Arquitectures

Es tracta d’un projecte de transformació d’una estructura en desús para el centre de dia de Benissanet (Tarragona). La construcció inicial només comptava amb la planta soterrani, la qual s’ha hagut de peritar per tal de garantir que les futures càrregues eren viables.

El projecte s’organitzarà en dues plantes, però amb la previsió de que en un futur hi pugui haver una remunta a la coberta. A la planta soterrani es situarà l’aparcament i a la planta baixa el centre de dia.

El sostre de la planta baixa es resolt mitjançat una llosa massissa que permetrà obrir aleatòriament els lucernaris circulars de diferents diàmetres proposat en l’arquitectura. L’estructura vertical estarà formada per una sèrie de pilars de formigó sobre els ja existents en la planta soterrani. A l’exterior, es muntarà una pèrgola adossada a l’edifici composta per una sèrie de pòrtics metàl·lics corbs i enriostats amb cables tensats.